Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Propozície

235_salibandy.jpg1.ročník florbalového turnaja
 
 
Organizátor: MŠK Trstená                                                          
Kontakt: tel.:  Kristián Steinhübl: 0948 061 052 , 0944 081335 
email: msktrstena@gmail.com
Hrací deň: sobota 11.8.2012
Organizačný team:Kristián Steinhübl
Kapacita turnaja: 8 družstiev
Veková kategória: muži (15 rokov a viac)
 
Štartovné:
80 € (na tím) treba zaplatiť na účet 2934933356/0200 do 31.7.2012, prípadne iná dohoda s organizátorom. Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol - registračné číslo, ktoré získate po prihlásení a do poznámky je potrebné uviesť názov klubu.
 
Miesto konania: 
Hala GMH v Trstenej
(Rozmery ihriska 36x18m, bude sa hrať systémom 4+1)
 
Zdravotná služba:
Štart na turnaji na vlastné riziko.
 
Rozhodcovia:
Zabezpečí organizátor
 
Prehlásenie:
Potvrdením prihlášky vedúci družstva súhlasí s podmienkami turnaja a je povinný oboznámiť s týmito podmienkami aj ďalších členov tímu, ktorí sa nimi rovnako musia riadiť. 
 
Poistenie hráčov:
Hráči štartujú na vlastné nebezpečie. Usporiadateľ nie je zodpovedný za akékoľvek zranenie, chorobu alebo stratu osobných vecí.
 
CENY:
Prvé tri družstvá poháre ,medaile, všetky družstvá diplomy, ocenenie najlepší brankár, najlepší hráč a najlepší strelec.
Turnaj nie je poistený a každý hráč štartuje na vlastné riziko!!!

 


Systém turnaja : 

Družstvá sa rozlosujú do 2 skupín po štyroch družstvách.

V skupinách A, B,  sa odohrajú vzájomné zápasy.

Prvé dve družstvá z oboch skupín postupujú do 1/4 
 
O umiestnení v základných skupinách rozhoduje:
počet bodov
vzájomný zápas
gólový rozdiel
počet strelených gólov
los

Po remíze vo vyraďovacích zápasoch nasleduje:
séria 3 trestných nájazdov
séria 1 trestného nájazdu

Hrací čas:
2x15 minút – zápasy v skupinách, boje o postup , o 3.miesto
2x20 minút – finále

hrubý čas, prestávka medzi polčasom je max. 2-3 minúty. Čas sa zastavuje len na pokyn rozhodcu, a v prípade že sa loptička dostala mimo hraciu plochu (mimo mantinely).

Tresty:
2, 5, 10, minút, ČK 1,ČK2,ČK3

Počet hráčov:
4+1  

Štart hráča:
Každý hráč môže štartovať len v jednom tíme počas celého turnaja!!! Hráč musí byť zapísaný na turnajovej súpiske!!!  V niektorých prípadoch má možnosť prideliť organizátor divokú kartu.
Počas turnaja nie je možné dopisovať hráčov do súpisky

Time out:
Každé družstvo má nárok na 1x time out (30 sekúnd) v jednom zápase.

Priestupky:
Ak niektorý hráč z tímu spôsobí akúkoľvek škodu na majetku v mieste diania, dotyčný bude musieť nahradiť spôsobenú škodu v plnej výške !!! Zodpovedná osoba daného klubu ponesie zodpovednosť za prípadné škody. 

Protesty:
Protesty rieši štvorčlenná komisia v zložení 2 organizátorov turnaja a 2 rozhodcovia zo zápasu, z ktorého priestupok pochádza najneskôr do hodiny po zápase. Poplatok za podanie protestu je 30 €. Rozhodnutie komisie je konečné. Poplatok sa v prípade zamietnutia protestu nevracia. Herné situácie v zápase sú plne v kompetencii rozhodcov zápasu.

Turnajová súpiska:
Každé družstvo je povinné odovzdať súpisku na email uvedený na webstránke v termíne prihlásenia sa do turnaja. Na súpiske treba vyznačiť kapitána družstva (C) a takisto brankárov (B1,B2). Na zápas môžu nastúpiť len hráči uvedení na súpiske podpísanej kapitánom družstva. 

Zápis o stretnutí:
Dostane mužstvo pri registrácii a je nutné ho vyplniť najneskôr 10 min. pred začatím stretnutia a odovzdať k stolíku časomerača. Po skončení zápasu je kapitán povinný skontrolovať zápis o stretnutí (prípadné pripomienky konzultovať namieste).

Čakacia doba:
Je maximálne 5 min, potom nasleduje kontumácia 0:5 v neprospech nezúčastneného družstva.

Vylúčenia hráča:
ČK1 - vylúčenie hráča do konca zápasu, ČK2 - stop na ďalšie stretnutie, ČK3 - vylúčenie z celého turnaja
Hráč, ktorý fyzicky napadne spoluhráča, protihráča, rozhodcu, usporiadateľa, alebo diváka bude potrestaný vylúčením z celého turnaja.
Pri nejakej komplikácii alebo závažnejšom probléme sa zavolajú vedúci družstiev a problém sa bude riešiť spoločne.

Výstroj hráčov a farba dresov:
Výstroj hráčov musí obsahovať rovnaké dresy, celého družstva a označenie číslami od 1 do 99 (čísla sú povinné). V prípade rovnakých dresov je hosťujúce družstvo povinné prezliecť sa do sady dresov inej farby, alebo použiť rozlišovacie tričká.
Kapitán musí mať kapitánsku pásku, inak nebude rozhodcom považovaný za kapitána.

Šatne:
Budú priebežné. Po prelečení je potrebné si vziať osobné veci zo sebou na striedačku v batohoch alebo vakoch. Usporiadateľ neručí za stratené osobné veci v priebehu celého turnaja.

Predzápasová príprava:
Nemôže prebiehať priamo na ihrisku. V športovej hale je možnosť pripravovať sa v priľahlých miestach mimo ihriska za mantinelmi. 

Konečné ustanovenia:
Usporiadateľ si vyhradzuje právo posunúť hrací čas vo výnimočných prípadoch, t.j. ak sa oneskorí niektorý predchádzajúci zápas.

 

 

 
TOPlist